Pozvánky na nejbližší akce

 

MT pozvánka.docx (149648)

Otokar Březina - Bolest a Světlo.docx (50893)

 

 

 

 


 

Orientační ukázky hry na brumli, buben djembe, píšťalu koncovku a tibetské mísy - část nástrojů, které při relaxacích používám.  Nahrávky jsou zvukově nevyvážené. Vibrace bubnu jsou silnější, než zpěv a diktafon to všechno stejnoměrně nepobere.

 

Brumle.MP3 (2691102)

Koncovka.MP3 (1,9 MB)

Tibetské mísy.MP3 (4,6 MB)

Djembe, zpěv.MP3 (4,2 MB)

 

 

UKÁZKY AUTORSKÝCH PÍSNÍ A ZHUDEBNĚNÝCH BÁSNÍ S DOPROVODEM KYTARY (Diktafon)

 

 

"Modlitba za nepřátele" - jak už je z názvu patrné - pojednává o tom, jak vnímáme své nepřátele, jak oni vnímají nás, co mezi námi a nimi probíhá, a co by třeba někdy v budoucnu mohlo probíhat.....kdybychom nebyli nepřátelé....tedy reálná pozemská láskyplná tvorba v souladu všech nás - zúčastněných lidí - našich  těl, duší i duchů -  bez vývojové a růstové nutnosti vzájemně se zrcadlit ve formě nepřátelství, vzdoru, odporu a zášti. Ta ještě dnes bohužel  přechází až do utkvělých a ve hmotě uskutečňovaných představ, že pokud zničím tu lidskou formu, která stojí přede mnou a něco mého bolestného nebo jinak v té chvíli pro mne nepřijatelného mi zrcadlí, tak si tím nějak pomůžu, nějak se osvobodím, zvítězím, zbavím se té naléhající vnitřní tíhy a svírání! Nezbavím! Jen pohnu své vnitřní duchovní JÁ k řetězení rozhodnutí, jejichž naplňováním sice vnitřně rostu a ve vnějších nástrojích Ducha ( v těle cítivém - atrálním - fyzickém i v těle životní síly) si hromadím energie v emocích možná i ve formě dlouhodobě svírajících traumat, která mi pak v horizontu let nebo celých vtělení slouží  jako materiál k vnitřní práci na sobě, ale otázkou je, jestli potřebuji tolik toho materiálu! Možná už dávno nadešel čas pro zastavení vnějších bojů a přesunutí bitevních polí na planiny lidských srdcí! Tam je třeba zvítězit! Pokud se to bude dařit, tak nebude třeba vnějších zápasů a válek k tomu, abychom dále vnitřně rostli a správně se vyvíjeli!

Jeho tajemnou výpravu bojujeme!

Modlitba za nepřátele I.MP3 (8314326)

Modlitba za nepřátele II.MP3 (11822676)

Modlitba za nepřátele III.MP3 (10546646)

 

"Mosty hlasů" je má zhudebněná báseň, kterou jsem napsal po druhém setkání muzikoterapeutické studijní skupiny v Olomouci v listopadu 2013. Zhudebnil jsem ji o rok později. 

Mosty hlasů (2).MP3 (5640640)

"V mlčení se houpající" je má křehká báseň - napsaná tak před pěti lety. Je o něčem skrytém, čistém a tajemném, co se teprve chystá ke zrození se v našich srdcích.

V mlčení se houpající.MP3 (3325564)

Báseň "Možná" jsem napsal snad někdy zjara roku 2014 někde u Rakoveckého potoka. Zhudebnil jsem ji o rok později. Je to takový povzdech nad tendencí k uvadání a umírání, která je v tomto světě nezvratitelná. Zároveň může tato tendence být semínkem budoucího věčného života. Na což jsme úplně zapomněli.

Možná.MP3 (5773970)

Tato píseň byla napsána začátkem června roku 2015 v Karlových Varech v jednom penzionu po setkání se známými, odkud jsem si odnesl touhu po tom, aby ty naše lidské osudy už v budoucnu nebyly tak bolestivé.

Zvedá se pláč 4.MP3 (5077650)

Tuto píseň jsem napsal v domě u pana Urbana v Doksech koncem října 2014. Tou dobou podzimní tam obyčejně pobývám. Živý vítr - prána - životní energie - námi stále prochází. Čím více jsme si jí aktivně vědomi, tím více nás léčí, celostně harmonizuje, naplňuje smyslem, láskou, chutí tvořit.

Živý vítr.MP3 (4705248)

Zhudebněná báseň Miládky Bartoňové. Je o srdci, o zdroji.

Ty srdce.MP3 (3854702)

Hudba k básni Otokara Březiny "Moje matka" přicházela velmi plynule a samozřejmě. Jakoby byla někde přichystaná a já ji jen vzal a přenesl sem k nám. Při hlubším ponoření se do této básně jsem nalezl hodně hlubokých rozporů. Na jedné straně vnímání matky jako pokorné pracovité služebnice Boží, na straně druhé jako omezující faktor vlastního života, která zanechala jen smutek a možná i zášť? Spojeno dohromady v jednom vjemu je docela husté a snad i působivé. Možná spíše velmi reálné? 

Moje matka.MP3 (8796232)

Toto je docela dlouhá báseň - opět Březinova. S tou jsem si "hrál" tak měsíc. A stále bych řekl, že to není ono. Ale je nádherná. A jednou bude nádherná i jako píseň.

Ztracení.MP3 (10029212)

"Modlitba za Světlo" je báseň neznámého autora. Udělal jsem k ní refrén a do něj jsem vsadil slova "Otčenáše". Omlouvám se tomu, komu vadí samotný "Otčenáš" nebo slova "Kristus" nebo "Bůh", tak ať to raději neposlouchá. Přeji mu tímto rovněž v jeho životě hodně štěstí!

Modlitba za Světlo.MP3 (4453636)

 

Toto je má báseň. Je o hřejivě blažené někdy i bolestné samotě, která je zároveň propojená se vším. Než začala naše fyzická těla více tuhnout, tak jsme žili v duchovním světě. Tu vzpomínku si někde v sobě pořád neseme. Více méně bolestivou vzpomínku na to, jak jsme se propadali hlouběji a hlouběji, ztráceli jsme jasnozřivost a další schopnosti - třeba schopnost ovládat živly - omezení narůstala. Nedá se s tím dělat nic jiného, než to přijmout. Projít tím. Protože to je nezbytný úsek našeho bytostného vývoje, bez kterého bychom nemohli jít dál. Uprostřed noci bychom měli rozsvítit své Světlo v duchovním srdci, které lze pocítit na pravé straně hrudi, pokud se tam soustředíme. Víceméně o něčem podobném a více podrobněji a výstižně je i výše visící báseň Otakara Březiny "Hlubiny bolesti".

V otevřené samotě 4.MP3 (5042960)

První báseň Otokara Březiny, kterou jsem zhudebnil. Čisté jitro je o niterných hlubinách duše, kde už jsme bez ega. Kde vnímáme svou zem jako součást sebe, kde i nepřítele vnímáme jako posla Božího, který má svůj úkol - kladením překážek do našich cest nás má vést výše, nenechat nás ustrnout. A "vypořádat" se s ním lze pouze tak, že ho přijmeme. Přestaneme s ním bojovat jako z vnějším zlem, ale přijmeme ho jako vnitřního posla Božího. Tím i jemu umožníme ustat ve své práci, spočinout. Neboť naším úplným přijetím je i jeho úkol klást nám do cesty nástrahy - splněn. Nádherná báseň. Kde jsem zrovna já našel odvahu se do ní pustit, to nevím. Ale zkusil jsem to a takto to dopadlo.

Čisté jitro.MP3 (6326930)

 

Další písně lze nalézt ve složce "Písně".

 

 

 

 

 

PÍSNĚ TICHA

 

Ticho je Podstatou veškerého Bytí. Čirým principem uvědomovacím. Je trvalým a neměnným pozadím všech našich radostí i smutků, pracovních i rekreačních aktivit mysli a těla i všech podob lenosti.

Ticho je tu neustále přítomné. Je neviditelné a nadané oživující  tvůrčí silou. Prostupuje veškerý pohyb, který z něj vyvěrá a do něj se vrací. Do Ticha. Do našeho pravého Domova. 

Ticho nelze zrušit, přesunout, opustit, prodat, pronajmout, vypnout, spálit, darovat nebo vyhodit do odpadkového koše. Nelze mu utéci. Stejně tak, jako nelze utéci své vlastní podstatě.  Utéci sobě samému. Lze se jím jen nechat naplnit a dle jeho zákonitostí tvořit.  Tvořit slova a texty, tóny a hudbu, barvy a obrazy, předměty z hlíny, kovu, ze dřeva.

Ticho lze zatančit, zarecitovat, zazpívat, zahrát na jevišti. Osobitě, bytostně jej vyjádřit. A pak se do něj zpátky ponořit a sdílet s ním svůj výtvor.

Ponořit se třeba písní.

Do Ticha. Do sebe. Do otevřených lidských srdcí. Ponořit se vědomě a s láskou.

Přijaté vracet. V jiné formě, v jiném světelném odstínu. V jiném záblesku Ticha. V tom svém jedinečnéím a individuálním.

Proto "Písně Ticha".

Zkusme Ticho vnímat jako říční proud. My jdeme po břehu a těšíme se z vůně vody ve slunečním svitu. A až přijde čas, tak završíme své úsilí zde na Zemi a staneme se každý svou individuální řekou nesoucí nový tvůrčí a láskyplný svobodný život!

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.