Ukázky písní

"Mosty hlasů" je má zhudebněná báseň, kterou jsem napsal po druhém setkání muzikoterapeutické studijní skupiny v Olomouci v listopadu 2013. Zhudebnil jsem ji o rok později. 

Mosty hlasů (2).MP3 (5640640)

"V mlčení se houpající" je má křehká báseň - napsaná tak před pěti lety. Je o něčem skrytém, čistém a tajemném, co se teprve chystá ke zrození se v našich srdcích.

V mlčení se houpající.MP3 (3325564)

Báseň "Možná" jsem napsal snad někdy zjara roku 2014 někde u Rakoveckého potoka. Zhudebnil jsem ji o rok později. Je to takový povzdech nad tendencí k uvadání a umírání, která je v tomto světě nezvratitelná. Zároveň může tato tendence být semínkem budoucího věčného života. Na což jsme úplně zapomněli.

Možná.MP3 (5773970)

Tato píseň byla napsána začátkem června roku 2015 v Karlových Varech v jednom penzionu po setkání se známými, odkud jsem si odnesl touhu po tom, aby ty naše lidské osudy už v budoucnu nebyly tak bolestivé.

Zvedá se pláč 3.MP3 (4584040)

Píseň "Dotýkat se stínů" byla napsána v Liberci koncem roku 2015. Stíny v nás nás mohou odvést daleko z naší cesty. I zavalit a utopit v žádostivých touhách. Jsou tu ale proto, abychom díky nim rostli v lásce a ve svobodě. Abychom se učili svůj vnitřní svobodný prostor láskyplně budovat a pečovat o něj. To by bez stínů nebylo možné. Když se jich správně dotýkáme, tak ve svých srdcích ve vědomí JÁ JSEM  rosteme a sílíme. Bez nich bychom byli všichni stejní, nebylo by rozdílů, nebyla by bolest a hledání, nebyla by nutnost sám za sebe se rozhodovat a prohlubovat tak své bytostné tvůrčí jádro v jeho svobodném nedestruktivním vyjadřování se. Ale často je to šílené! Že?

Dotýkat se stínů.MP3 (5290808)

Tuto píseň jsem napsal v domě u pana Urbana v Doksech koncem října 2014. Tou dobou podzimní tam obyčejně pobývám. Živý vítr - prána - životní energie - námi stále prochází. Čím více jsme si jí aktivně vědomi, tím více nás léčí, celostně harmonizuje, naplňuje smyslem, láskou, chutí tvořit.

Živý vítr.MP3 (4705248)

Báseň Otokara Březiny "Hlubiny bolesti" je bolestná. Ale také plná světla  a naděje, téměř jistoty v to, že bolest má smysl. Že není samoúčelná a nesmyslná, pokud je přijata. V závěru je pak konstatováno, že možná v těchto pozemských bolestných hlubinách jsme si jako jednotlivá JÁ a TY mnohem bližší, než jsme si kdy do těch dob byli! Protože až tady jsme projeveni jako ohraničená sebe si vědomá JÁ a TY! A šli jsme sem do pozemských hmotných omezení dobrovolně. Věděli jsme, co nás čeká a jaký to má smysl!
Hlubiny bolesti.MP3 (9182426)

Báseň Otokara Březiny. Je tam opět ohnivá touha po čistotě a harmonii. Po spojování protikladů, po přijetí, smíření, odpuštění, po tvůrčím a svobodném propojení duší v radosti a lásce.

Když nebe vaše okna ozáří (2).MP3 (5789434)

Zjara roku 2014 jsem se toulal lesem okolo Bukovinky nad Křtinami. V houštinách kolem Rakoveckého potoka ještě ležely zbytky sněhu. Ale Slunce už mělo svou sílu! V meditačním stavu jsem dával dohromady tyto verše. Snažil jsem se propojovat vnitřní vnímání sebe s přírodou okolo. S jarem, s nadějí. Během takových lesních putování a psaní se nacházím ve stavu uvolněného, ale usilovného a blaženě tvůrčího a pokorného třídění nápadů, které vycházejí odněkud mimo tento čas a prostor, ale i z něj. "Jasmíny" jsem pak ještě dodělával dlouho a učil se je hrát a zpívat. Tedy vždy, když jsem k tomu našel čas, fyzickou sílu, vhodný vnitřní stav a klidné místo. Někdy trvá dlouho, než se mi podaří všechny tyto podmínky naplnit tak, aby tu byly přítomné najednou. Někdy je potřeba pro jejich zajištění něco udělat. A taky už jsem stár!

Ve stínu jasmínů (2).MP3 (6626188)

Na jaře 2015 jsem seděl na kamenných otlučených schůdcích do vody u Olšoveckého rybníka v Jedovnici, a napsal jsem nenápadnou báseň "Prostým okem". Je o cestě k přijetí toho, co je nevyhnutelné, o tom, že v budoucnu bychom měli dospět k tomu - něco obětovat - nikoli pod tlakem a z donucení, a pak to obrečet, ale věřím, že se budeme rozhodovat k vydání svých nashromážděných vnitřních lidských hodnot svobodně a nezištně tak, abychom tím něčemu nebo někomu prospěli. Tak jako kdysi vznešené a dlouhým vlastním vývojem zušlechtěné bytosti "Trůnů" nezištným obětováním své substance vůle položili základ k našemu silovému fyzickému tělu. Přijetí a smíření se je výchozím bodem této budoucí schopnosti.

Prostým okem.MP3 (4590310)

"Mé tělo" je zhudebněná báseň Miládky Bartoňové. K narozeninám mi byla mi darována útlá knížečka "Sebekřísení", ve které jsou nádherné básně. Opět v Jedovnici v malém pokojíku v penzionu na náměstí jsem během nedělního dopoledne dne 1. kvěna 2016 dvě básně z této knížečky s co největší pokorou uchopil. Toto je jedna z nich.

Mé tělo.MP3 (4688530)

 

 

PÍSNĚ TICHA

 

Ticho je Podstatou veškerého Bytí. Čirým principem uvědomovacím. Je trvalým a neměnným pozadím všech našich radostí i smutků, pracovních i rekreačních aktivit mysli a těla i všech podob lenosti.

Ticho je tu neustále přítomné. Je neviditelné a nadané oživující  tvůrčí silou. Prostupuje veškerý pohyb, který z něj vyvěrá a do něj se vrací. Do Ticha. Do našeho pravého Domova. 

Ticho nelze zrušit, přesunout, opustit, prodat, pronajmout, vypnout, spálit, darovat nebo vyhodit do odpadkového koše. Nelze mu utéci. Stejně tak, jako nelze utéci své vlastní podstatě.  Utéci sobě samému. Lze se jím jen nechat naplnit a dle jeho zákonitostí tvořit.  Tvořit slova a texty, tóny a hudbu, barvy a obrazy, předměty z hlíny, kovu, ze dřeva.

Ticho lze zatančit, zarecitovat, zazpívat, zahrát na jevišti. Osobitě, bytostně jej vyjádřit. A pak se do něj zpátky ponořit a sdílet s ním svůj výtvor.

Ponořit se třeba písní.

Do Ticha. Do sebe. Do otevřených lidských srdcí. Ponořit se vědomě a s láskou.

Přijaté vracet. V jiné formě, v jiném světelném odstínu. V jiném záblesku Ticha. V tom svém.

Proto "Písně Ticha".

Zkusme Ticho vnímat jako říční proud. My jdeme po břehu a těšíme se z vůně vody ve slunečním svitu. A až přijde čas, tak se opět staneme Vodou.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Otčenáš automatickou kresbou od paní Marie Šalátové - Krystové

26.07.2015 16:16
Nabízím vážným zájemcům modlitbu OTČENÁŠ v archetypálních tvarech předanou technikou automatické kresby  paní Marii Šalátové - Krystové  ve dnech 28 - 29. května 1996. Celý cyklus se skládá ze 14ti obrazů. Originální velikost jednotlivých kreseb je ve formátu A1. Obrazy překládají původní...