Písně

 

Kde je píseň, když nezní? Je zapsaná v notovém záznamu. Na papíře. Nahraná na deskách, CD discích atd. Ale tam je uložená v digitální podobě a pokud právě nezní, tak je její existence v této podobě skutečná? Je přítomná v paměti toho, kdo ji zná. Opravdu?

Kde je noc, když svítí Slunce a všude je světlo? V paměti. Ve vzpomínce. Kde je hlad, když se člověk nají, kde je nenávist, když člověk prožívá lásku? V paměti. Ve vzpomínce.

Je skutečné to, co se neděje v přítomnosti? Právě teď? Je skutečná píseň, která není právě interpretována?

Obraz - ten je tu možná stále. Tanec je také jen vzpomínkou, pokud není právě tančen. A každý člověk má jiné vzpomínky na tutéž událost, na tentýž pohyb, na tutéž melodii.

Jsou melodie, rytmus a slova v písni někde vzorově uložená? Skutečná, nenarušitelná jakoukoli změnou? Měly by být v božské paměti (pokud Bůh je), kterou člověk zabarvuje svou interpretací vždy trochu jinak. Stále tvoří nové varianty, nové odstíny už jednou vytvořeného. A možná někde existují otisknuté jenom ty varianty. A hard disk není.

Možná každým jednotlivým dílčím uvědoměním si předmětu, sebe, svého těla, myšlenky, druhého člověka - toto právě uvědoměné čerstvě vytváříme. A když se naše pozornost od toho odvrátí, tak už to není. Zmizí to. A přivrácením pozornosti to zase vznikne, ožije to, trvá to tak dlouho, dokud je naše pozornost k tomu obrácená.

Jsou tu nějaké energetické formy, které někdo jednou už vytvořil a oživil. Pak se od nich ale odvrátil. Protože třeba začal věnovat soustředěnou pozornost něčemu jinému. Nebo zemřel. A možná, že obsahem tyto energetické formy opět naplní až jiná přivrácená oživující tvořící pozornost vědomí.  Která jim dá svůj, trochu jiný obsah.

Tak patrně cokoli si právě uvědomujeme, to zrovna tvoříme. I obraz, který jsme předtím neviděli a který někdo před sto lety namaloval. Malíř nám zanechal  formu, která ale může ožít jen správným přivrácením oživující pozornosti našeho vědomí.

Kde je píseň, když právě nezní? Žije?

Je vůbec někde v nás nebo kolem nás něco, co je trvalé a pevné? Stabilní a nepodléhající kontinuálně probíhajícím změnám?