Vítám vás na stránkách, které budiž inspirací k setkávání, sdílení, propojování.....

 

 

Nabízím zde :

- celostně muzikotrerapeutické relaxace, 

- recitál vlastních písní a básní - kytara, 

- recitál zhudebněných básní Otokara Březiny - kytara, 

- přednášku o životě a díle Otokara Březiny...

 

Ukázky písní:

 

Ty, kdo neseš teď svůj kříž.mp3 (7108962)

Mosty hlasů - 2.mp3 (7 MB)

Den ukryl stopy - 2.mp3 (7460048)

Ve stínu jasmínů.mp3 (7998170)

 

 

Pozvánky na nejbližší akce:

 

 

Celostně muzikoterapeutické relaxace

v úterý 15. října 2019

v hasičské zbrojnici obce Zdislava od 18:00 hodin,

Karimatky, deky, polštářky s sebou!

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

PÍSNĚ TICHA

 

Ticho je Podstatou veškerého Bytí. Čirým principem uvědomovacím. Je trvalým a neměnným pozadím všech našich radostí i smutků, pracovních i rekreačních aktivit mysli a těla i všech podob lenosti.

Ticho je tu neustále přítomné. Je neviditelné a nadané oživující  tvůrčí silou. Prostupuje veškerý pohyb, který z něj vyvěrá a do něj se vrací. Do Ticha. Do našeho pravého Domova. 

Ticho nelze zrušit, přesunout, opustit, prodat, pronajmout, vypnout, spálit, darovat nebo vyhodit do odpadkového koše. Nelze mu utéci. Stejně tak, jako nelze utéci své vlastní podstatě.  Utéci sobě samému. Lze se jím jen nechat naplnit a dle jeho zákonitostí tvořit.  Tvořit slova a texty, tóny a hudbu, barvy a obrazy, předměty z hlíny, kovu, ze dřeva.

Ticho lze zatančit, zarecitovat, zazpívat, zahrát na jevišti. Osobitě, bytostně jej vyjádřit. A pak se do něj zpátky ponořit a sdílet s ním svůj výtvor.

Ponořit se třeba písní.

Do Ticha. Do sebe. Do otevřených lidských srdcí. Ponořit se vědomě a s láskou.

Přijaté vracet. V jiné formě, v jiném světelném odstínu. V jiném záblesku Ticha. V tom svém jedinečnéím a individuálním.

Proto "Písně Ticha".

Zkusme Ticho vnímat jako říční proud. My jdeme po břehu a těšíme se z vůně vody ve slunečním svitu. A až přijde čas, tak završíme své úsilí zde na Zemi a staneme se každý svou individuální řekou nesoucí nový tvůrčí a láskyplný svobodný život!

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.