Vítám vás na stránkách, které jsou zrcadlením Ticha v nás a současně krajinou pro Jeho sdílení prostřednictvím cestiček tónů, kamínků slov a textových krůpějí.....

 

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ AKTUALITY

Vyšla mi v nakladatelství "Klika"kniha autorské poezie s názvem: 

"Prohřeji zemi svým tajícím sněhem".

 

 

Jedná se o soubor 59 básní napsaných v rozmezí let 2010 - 2019 tematicky propojených touhou po čistotě, kráse, pokoře, touhou po láskyplném svobodném tvoření! 

Vše se dá v životě přijmout jako příležitost k růstu....záleží na našem rozhodnutí...úvodní a závěrečnou ilustraci vytvořila Barbora Franková.

Knihu lze objednat zde telefonicky nebo přes email! 

Cena: 200 Kč

 

RODÍME SE JAKO PLÁČ

Rodíme se jako pláč

svých věčně snících očí!

 

Všemi síty propadlí -

všemi těmi oky Světla

sníme v mracích žádostí

k nehybnostem západů

jak krupobití změn,

ze kterých nejde vrátit zpět

ani šupinu rybího křiku!

 

Předlouhými pohledy vrhanými k obzoru

toužíme nějak přemostit věčný sluneční vítr!

Přitom každý náš právě probíhající krok

je už dávno vyřčeným

živě Jsoucím Slovem,

ve kterém se vybrané frekvence zvonivých tónů

staly nehybnými ústy právě zdolávaných skal.

 

Rodíme se jako pláč svých věčně snících očí!

 

Od prvního nadechnutí bezpečně víme,

že bez pláče pozbudeme veškeré schopnosti

vidět sebe!

A bez radosti z hliněného snění

sobě nezemřeme!

 

Tam, kde lze putovat, už 57 let putuji, tam, kde lze notovat,tak 30 let notuji, tam, kde lze básnit, tam ve slovech tvaruji To, co je ukryto v srdci jak ve sluji....jinak žiji běžně - slunečně i sněžně....stromově i mezivěžně - podzimně i s citem pro žně...

 
 
 
K zrcadlení a sdílení nabízím :

 

- celostně muzikotrerapeutické relaxace, 

- recitál autorských písní a básní - kytara, 

- recitál zhudebněných básní Otokara Březiny - kytara, 

- přednášky o životě a díle Otokara Březiny...

 

Ukázky písní:

Clovek ukry bila kridla.mp3 (12505840)

Modra je dalka.mp3 (14432851)

Ve stinu jasminu.mp3 (14368332)

 

Otokar Březina

Místa harmonie a smíření.mp3 (19643026)

Když nebe vaše okna ozáří.mp3 (11277681)

Cas lije se 21.7.mp3 (10836070)

 

 

Pozvánky na nejbližší setkání:

 

Jsou už někde sestaveny, žijí svým životem a čekají, až budou vybídnuty k projevení se a k  naplnění....

 

 

PROČ PRÁVĚ "PÍSNĚ TICHA"?

Ticho je Podstatou veškerého Bytí. Čirým principem uvědomovacím. Je trvalým a neměnným pozadím všech našich radostí i smutků, pracovních i rekreačních aktivit mysli a těla i všech podob lenosti.

Ticho je tu neustále přítomné. Je neviditelné a je nadané oživující  tvůrčí silou. Prostupuje veškerý pohyb, který z něj vyvěrá a do něj se vrací. Do Ticha. Do našeho pravého Domova. 

Ticho nelze zrušit, přesunout, opustit, prodat, pronajmout, vypnout, spálit, darovat nebo vyhodit do odpadkového koše. Nelze mu utéci. Stejně tak, jako nelze utéci své vlastní podstatě.  Utéci sobě samému.

Lze se jím jen nechat naplňovat a dle jeho zákonitostí utvářet.  Lze jej projevovat a zbytostňovat prostřednictvím slov a textů, tónů a hudby, barev a obrazů, předmětů z hlíny, kovu nebo ze dřeva......

Ticho lze zatančit, zarecitovat, zazpívat, zahrát na jevišti. Osobitě, bytostně jej vyjádřit. A pak se do něj zpátky ponořit a sdílet s ním svůj výtvor.

Ponořit se třeba písní.

Do Ticha. Do sebe. Do otevřených lidských srdcí. Ponořit se vědomě a s láskou.

Přijaté vracet. V jiné formě, v jiném světelném odstínu. V jiném záblesku Ticha. V tom svém jedinečném a individuálním.

Proto "Písně Ticha".

Zkusme Ticho vnímat jako říční proud. My jdeme po břehu a těšíme se z vůně vody ve slunečním svitu. A až přijde čas, tak završíme své úsilí zde na Zemi a staneme se každý svou individuální řekou nesoucí nový tvůrčí a láskyplný svobodný život!

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.