Muzikoterapeutické relaxace prostřednictvím hry na nástroje s přirozeným laděním

 

 Jak relaxace probíhají?

Buď jednotlivec nebo skupina lidí zaujmou pro ně ty nejpohodlnější polohy - nejlépe vleže - a snaží se vnímat pouze hru terapeuta na různé nástroje s přirozeným laděním nebo jeho zpěv. Terapeut postupně nástroje mění tak, že na jeden hraje minimálně osm minut. Používám nástroje, které jsou níže vyobrazeny. 

Tedy šamanský buben, buben djembe, koncovky, didgeridoo, tibetské mísy, brumli, gong, ústní harfu.

Alikvótní tóny, které znějí při hře na nástroje s přirozeným laděním, jsou léčivé. 

Harmonizují člověka jako celek.

To zcela nenásilně a přirozeně. Čím více je schopen se člověk na terapeutovu produkci vědomě naladit, tím větší z ní má užitek.

Alikvótní tóny jsou produkovány při hře na jakýkoliv hudební nástroj. Nástroje s temperovaným laděním - jsou to nástroje, na které se dá zahrát více stupnic - vytvářejí alikvótní řady více unifikované s nepřirozeně stejnými intervaly mezi jednotlivými tóny. To je zesíleno hlavně při produkci a vrstvení akordů. Tato hudební produkce nemá takový harmonizační účinek, jako hra na nástroje s laděním přirozeným.

 Hra na nástroje s přirozeným laděním a prostřednictvím ní se tvořící alikvótní řady, 

souzní s přirozenými rytmy a energetickými vibracemi v přírodě. V tom hlavně je její harmonizační potenciál.

 

 
 
Píšťalky - takzvané "koncovky"
Každá je laděná v jedné tónině - nejdelší v "G", menší v "A" a nejmenší v "H". Koncovka má jenom jeden spodní otvor, jinak je bez dírek. Tóny se tvoří změnami v nátisku a změnami velikosti ústní dutiny.
 
 
Tibetská miska.
Je to slitina sedmi kovů a její pomanivý až mystický zvuk skýtá veliké možnosti při jeho vnímání a následné relaxaci.
 
 
 
 
Didgeridoo.
Nástroj původně australských domorodců, který je bohatým zdrojem přirozeně znějících alikvótních tónů.
 
 
Ústní harfa.
Prastarý jednostrunný nástroj, jehož jeden konec se vkládá do úst. Výsledný zvuk je harmonií strunných vibrací a lidského hlasu. Je rovněž bohatým zdrojem přirozených alikvót. Zní velmi "bezpečně" a uspokojivě.
 
 
Buben djembe.
Z původních českých materiálů od pana Martince od Kopidlna. Blána je z kozí kůže a tělo bubnu z topolu. Opět silný zdroj alikvót. Jeho zvuk prohlubuje relaxační prožitek.
 
Šamanský buben.
Hned po lidském hlase nejsilnější muzikoterapeutický nástroj. Opět od "Martinců". Dančí kůže. Měl by znít v kulminačním bodě relaxačního prožitku.