Termíny a místa akcí

1. června 2012 - malý recitál v rámci "Noci kostelů"

Místo: Smržovka - kostel sv. archanděla Michaela

Čas: 22,30 - 23,00 hodin.

 

Akce proběhla. Hrál jsem asi hodinu od půl jedenácté do půl dvanácté. Smržovský kostel má po 45 letech tři nové lustry! Byly posvěceny biskupem Baxantem, věnovala je Preciossa.

Obdivuji členy občanského sdružení Michael ze Smržovky za jejich víru a vytrvalé úsilí o zprovoznění jejich milovaného kostela. Rekonstrukce probíhají už řadu let. Pomalu. Podle toho, kolik se podaří sehnat finančních prostředků, tak se zase udělá malý krůček dopředu. Nové lustry jsou velkým krokem a díky za ně!

Pokud byste chtěli přispět na tento kostel nebo se jen informovat,  všechny podrobnosti najdete na stránkáck města Smržovka, které také mám v zajímavých odkazech na těchto stránkách.

Zde uvedený snímek je ilustrační. Nejedná se o smržovský kostel, ale chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Křtinách na Moravě.

Petr K.

 

Proběhl recitál v libereckém V-klubu dne 7 listopadu 2012. Účast byla hojná, přišlo dvanáct lidí a srdce se více otevřela a bylo nám hezky. Já jsem to moc nekazil, hrálo a zpívalo se mi nebývale dobře.  Děkuji všem vám přítomným. Bez vaší přítomnosti a otevřených srdcí  by nedošlo ke komunikaci a mohl bych sám hrát a zpívat jak o život a nebylo by to ono.

Děkuji a hluboce se klaním!

Petr K.

 

 

Další akce:

 

17.prosince 2012 - Červený Kostelec - malý sál divadla Josefa Kajetána Tyla

 

Čas: 19,00 hodin,

Vstupné: 80 Kč

Kontaktní osoba:   Vladimír Svietinský, telefon: 777 624 914

 

Děkuji Červenému Kostelci za příjemné setkání. Hlavně Vladimírovi za zorganizování celé akce. Cesta tam probíhala za hustého deště. Cesta zpátky v mlze. 

Předvedl jsem, co jsem uměl. Pro mne to byla další cenná zkušenost a krásný zážitek navázání kontaktu s lidmi, kteří v tu chvíli byli otevřeni tomu, čemu já. Kteří si v tu chvíli dovolili naslouchat. Možná mně, možná sobě. Možná ještě někomu - něčemu jinému...Tomu, co mnou procházelo a čemu sám moc nerozumím.  Bylo to takové až rodinné setkání, i když jsme se viděli prvně. 

Ještě jednou za ně děkuji!

11.ledna 2013 - Liberec Centrum Poznání Liberec Moskevská 638/8

 

Čas: 18,00 hodin

Vstupné: dobrovolné.

Kontaktní osoba: Jitka Kučerová, telefon: 603 490 874  ale spíše já - 739233577

www.centrumpoznani.cz

Vše proběhlo, jak mělo. Pět účastníc recitálu myslím bylo spokojených. Hrál jsem pod náplastí a zase jsem se o něco polepšil. Mezi písněmi jsem i hovořil. Objevovaly se i zárodky diskusí. Díky všem za to, že přišly!

Sobota 16.března 2013 - Kavárna "U Našeda" v Liberci

Čas: 18,00 hodin

Vstupné: dobrovolné

Kontaktní osoba: Jiřina Kajínková - 775 223 045

www.kavarnaunaseda.cz

Součástí programu bude i křest nového CD "Bílá křídla"

 

Díky všem vám, kdo jste se zúčastnili. Bylo to pěkné posezení a popovídání.

********************************

 

Pátek 24.května 2013 - kostel svatého archanděla Michaela Smržovka v rámci akce "Noc kostelů"

Čas: okolo 22,00 hodin,

Vstupné: dobrovolné

Kontaktní osoba: já - 739 233 577

 

Děkuji opět za letošní noc kostelů. I když počasí venku bylo spíše podzimní, uvnitř bylo hřejivě a příjemně. Závěrečné posezení při svíčkách se myslím, vydařilo, i když v minulých letech zůstávalo více duchovních. Nyní byl přítomen do konce jen páter Ajchler. Vnímal jsem také určitou nespokojenost s nedostatkem finannčních prostředků na dobudování kostela. Práce ustrnula na úrovni loňské noci kostelů. Tak pokud by chtěl někdo přispět na kostel sv. archanděla Michaela ve Smržovce, v zajímavých odkazech na této webové stránce je i odkaz na stránky města, kde se dozvíte vše potřebné.

 

Středa  4. září 2013 od 19,30 - Centrum poznání Liberec

Vstupné: dobrovolné

Kontaktní osoba: já - 739 233 577

www.centrumpoznani.cz

 

Recitál proběhl v přítomnosti dvou účastníků. Pro mne množství zůčastněných není rozhodujícím faktorem úspěchu nebo neúspěchu, ale pro pořádajího, který musí nějak své prostory zaplatit, může být nižší účast demotivujícím faktorem. Já jsem si hodinovou produkci užil.

Sobota 20.dubna 2014 od 18,30 - Jisam Jindřichovice pod Smrkem

Pozvánka na recitál.doc (190,5 kB)

Tuto pozvánku sem vkládám se zpožděním až v červnu, takže tam je datum 7.6., což bylo včera. V dubnu vše proběhlo v meditárně, protože venku byla zima. Děkuji všem účastníkům za pozornost. paní Evě za pozvání, všem za skvělé občerstvení a setrvávání v přítomnosti

Pátek 23. května 2014 - noc kostelů Smržovka - kostel svatého archanděla Michaela

V komorní atmosféře ztišení se proběhl malý recitál před půlnocí se svícemi.  Děkuji paní Koulové za pozvání. 

Sobota 7. června 2014 - Jisam Jindřichovice pod Smrkem

Pozvánka na recitál.doc (190,5 kB)

Tentokrát vše proběhlo u ohně při dobrém jídle a pití - bylinková limonáda byla skvělá!!! Strávil jsem v Jindřichovicích tři hodiny v duchu vzájemného porozumění a přijetí. Nenutím nikoho naslouchat tomu, co říkám a zpívám, ale když slyším, že to někdo cítí podobně, tak je to pro mne povzbuzením a dobrou zprávou, že mohu pokračovat. Přeji všem spolutvůrcům včerejšího setkání, aby z chaosu vždy našli správné východisko, aby měli radost ze své tvorby a ze života! Aby si v létě odpočinuli. 

Děkuji!


 

Kavárna Vesna - Olomouc - Vídeňská 20 - u veřejného parkoviště naproti tržnici

V pátek 18. července 2014 asi od 20,00 hodin

Vstupné: 50 Kč

Kontakt: já nebo kavárna Vesna - 775 337 794

*******************************************

Kostel Panny Marie Horní Řasnice

V sobotu 23.srpna 2014 - asi od 20,00 hodin

 

Vše proběhlo dobře. Přítomných asi dvacet lidí odcházelo spokojených.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smržovka - Zámeček - 18.září 2015 od 18,30 hodin