Výběr z básní

 

UKRÝT SRDCE DO PROSTORU

 

Ukrýt srdce do prostoru.

Mezi Smrt a bílá křídla.

 

Každou další rudou krůpěj

prvně vtělené krve

nechat volně tiše padat

do tmy nevědomých cest.

 

Do systémů ostrých hran

 a nasvícených jmen.

S malou vírou v božskost proměn

 a svatost mořských pěn.

 

Osobitost - je tu cílem!

 

V dualitě protikladů

se na nitkách vodních par

utvořiti správně Stromem.

 

A následně si připravovat 

vlastní vzkříšení.

Světlem touhy - jasným Bleskem

celistvého vědomí.

 

Toho, který nenarozen

vrací Lásce plodnost.

 

Ukrýt Srdce do prostoru.

Mezi Smrt a bílá křídla.

Ukrýt ho tam s přesvědčením,

že někomu přijde vhod.

 

 

 

VŮNĚ TICHA

 

Chvění Touhy - prsty stínů.

Podvečerní zahrada.

Čepel větru - hloubka duhy.

Slza, která zapadá.

 

Tlukot moří v srdcích sopek.

Rozprostřít se v Samotě.

Vůně Ticha v domě Duše.

Běžet snem nepohnutě.

 

Nakročit úsměvem

do nových hledání.

Vstupovat kořenem.

Odcházet korunou.

 

Nesvěřit se ani Bohům

se sametem hlubších tónů

 a ze sněhu stavět mosty.

 

Šeď zamířit do oblak.

A do louží se oblékat.

Snídat cukr se solí

a  zapomínat usínat.

 

Vůně Ticha v domě Duše.

Návrat Krále do své říše.

 

 

KONEJŠENÍ LABUTÍ

 

Konejšení labutí.

Po mnoho dní a nocí.

S pláčem tiché prolnutí

 a s tím, co není v moci -

 

- nás nezhojených jizev cest

a nepočatých očí.

Nás - neprůjezdných velkoměst

 a stojatých vod řečí.

 

Konejšení labutí

po mnoho let a věků.

Svátostí vlastních obětí

v zrcadlení útěků.

 

 

 

TEN, KDO PLÁČE PRO SVÉ JMÉNO

 

Ten, kdo pláče pro své Jméno,

ten už tuší, kde jej hledat.

Ohlíží se přes rameno.

Vidí lidi kolem plakat.

 

Ten, kdo pláče pro své Jméno,

bývá v lese mezi stromy.

Kosou Ticha časně ráno 

sklízí rozespalé rýmy.

 

Ten, kdo pláče pro své Jméno,

chudý je a nahý Touhou.

Hledá své ztracené věno,

přiznané mu boží smlouvou.

 

Ten, kdo pláče pro své Jméno,

tomu vzlykot v hrudi kvete.

Když ohlédne se přes rameno,

v očích slzy nenajdete.

 

 

ONEMOCNI

 

Onemocni do tvaru snu.

Jen tak propadneš sítem vteřin.

Ve tvaru snu o Věčnosti

zachumlej se hloub do peřin.

 

V té podobě mluv jen málo

s příbuznými, s doktory.

Ústy Slunce mlč své jaro.

Máš tvar temné komory.

 

Až se na rtech zazelená

první slůvko odpuštění.

Láska bude bezejmenná.

Písmo připravené k čtení.

 

Potom pozvi dál své děti,

co zemřely z nachlazení.

požehnej jim přes staletí

polibkem a pohlazením.

 

 

 

NENÍ ŽÁDNÝCH CHVIL

 

Není žádných chvil,

jen spočívání v plynutí.

Putování v kameni,

pohyb ruky v rameni,

co včera i dnes přináší

zář hvězd skrze zatmění.

 

Na vrcholu, na temeni

z hloubi vyvřelá znamení

se v hlaech stále spojují

a splývají, prolínají

 

iluzi zrodu a konce -

 

rozteč věsmírné náruče,

jejíž tlukot sváteční

nás provede mezi břehy

z jizev, záplav výročí -

krajinou ledové něhy...

 

A není chvil - jen plynutí..

Zubů pevné zatnutí!

Klenutí se v hroucení.

Mantry jarních zrození

v zimních vráskách mlčení.

 

Bolest je matkou důvěry!

 

Její půlnočníí vývěry

zpět k jitrům duše vracejí

uvadáním k nadějím.

 

Ty chvíle podobny jsou plodům

štědrých stromů Samoty!

 

 

ROZPTÝLIT SE PO KRAJINĚ

 

Rozptýlit se po krajině.

Jak Čas hnízdit v korunách.

Rozprostřít své srdce klidně

v lučních travách, houštinách.

 

S osením zrát k slávě sklizně.

Prožít v konci začátek.

K Zemi klesat konejšivě,

jak stín jilmu ve svátek...

 

...na shluk lidí v letním vedru

nedělního poledne.

Na pás Země, která hostí

lidské duše souhvězdné.

 

Spojit květy s hvězdami,

senoseč se zimním ránem,

zaznít všemi barvami,

být naráz sluhou i pánem.

 

Co ze země právě zvešlo

se v člověku pojí s nebem.

Co Zemi se lidmi vrací,

je pro nebe vláhou, chlebem.

 

Rozptýlit se po krajině.

Sdílet její odevzdanost.

Vzít svůj díl z bohaté sklizně.

Vystavět z ní k Věčnosti most.

 

 

SNAD NARODIL SES JAKO BŘEH

 

Snad narodil ses jako břeh...

....tvůj život připomíná steh

klikatící se mezi Světly....

 

Číše hladin tě upletly.

Uhranul tě první nádech.

Tak rozběhl ses s Touhou v zádech....

 

Mluvil Vítr, mluvil Plamen,

vodami snů byls zaplaven.

Jsi jeden Břeh jedné Řeky.

Spící žrec snící své Věky.

 

Jsi mízou všeho, co se ztratí,

když barvy duhy bez opratí

se potulují Nocí...

....jen Ozvěna se vrací...

 

Jsi zabřezlou monstrancí!

 

Vlnou čtoiucí v říši sněhu.

Stopou od břehů ke břehům

rozhoupaných srdcí zvonů!

Jsi posledním z akciomů

slunečního deště...

 

Snad narodil ses jako břeh

pro závrať Tance ve Slovech!

 

 

DOTKNOUT SE DNA SUCHOU NOHOU

 

Dotknout se dna suchou nohou.

Vůle stát se věrným sluhou.

Nechávat si místo v dlaních

k bílé jízdě Tmou na saních.

 

Najít vstupní dveře k Tvářím

zapouzdřeným v ořechu....

Sklidit včas svou skrytou záři.

Rozvést ji všem pod střechu.

 

Nabít barvy bílou stěnou

vysídlených bolestí....

Zvát salvy na usmířenou

k branám vlastních pevností....

 

Dotknout se dna suchou nohou

Nechat se vést ranní mlhou.

Studánkami studů pouštět

papírové plachetnice....

 

Do vzdutých vln osudů zvát

leknínové tanečnice...

 

 

KDYSI KŘÍŽ BYL ČISTOU VODOU

 

Kdysi kříž byl čistou vodou, bezbřehou jak loučení.

Kdysi Stín byl ornou půdou připravenou k mlčení.

 

Kdysi Paměť byla kruhem vědomého doteku.

Kdysi Radost byla břehem prvotního úleku.

 

Kdysi tělo bylo tónem v symfonii tvoření.

Kdysi stěna byla Jménem Větru znovuzrození.

 

Kdysi Láska byla Slovem nevtěleným v bolesti.

Kdysi déšť byl živým zpěvem prasluneční bytosti.

 

Kdysi člověk hnízdil v lukách tvořících sil planety.

Kdysi založil první práh, pošlapal první květy...

 

Kdysi Kříž byl čistou vodou bezbřehou jak mlčení.

Stín - bojem vzlétl za Svobodou. Smrtí vzplálo mlčení...

 

 

VEČER JE ÚRODOU SETKÁVÁNÍ

 

Večer je úrodou setkávání

živlových přílivů Světla

s rozpačitým časným postáváním

ostrovů lidského tepla.

 

Večer je vinicí vyústění

šťavnatých pěšin čirých monologů

do orosených hroznů mlčení

bez kontrolních hlášení geologů.

 

Večer je souzvukem holých větví

s otisky křídel v naklíčeném blankytu,

kde každý tón rozdělen snem vedví

zraje Tmou v symfonii ryzího citu.

 

Večer je pečetí sluneční modlitby,

šlépějemi přetékajícím kalichem.

Večer je věncem stuh svrženým za hradby,

ozvěnami hladin svedeným ženichem.

 

Večer je úrodou setkávání

klarinetů hlasů s listovím pohybů.

Večer je průvodcem v darování

živých a barevných poledních příslibů.

 

 

ÚSMĚVY ZAPADAJÍCÍCH SLUNCÍ

 

Úsměvy zpadajících sluncí

nebyly dosud sklizeny

nočním praskotem měsíčních ker...

 

Zasněžené břehy řeky lidských hlasů

čekaly opět za rozbřesku na první šlépěje povzdechů

zpod šeřivých příkrovů okenních skel...

 

Dosud nevtělená hudební témata

zkoušela tančit s ještě otupělými houslovými klíči

v řádcích notových osnov prvních tápajících kroků...

 

Ohně myslí se pomalu sbíraly z popelů vzpomínek

na včerejší tepelné anomálie

z požárů několika neobydlených domů...

 

Z kolika nápěvů uvit je Život?

Kolik škál vibrací vybrousí Stín?

Láska je počata z kolika Samot?

Z kolika omylů pravdivý Rým?

 

Zůstalo ti hřmění nastavených dlaní

a vzdálené blesky trhlin v obzoru...

Zůstaly ti stopy prehistorických saní

vkolejené chumelením do nebeských bání.

 

Zůstalo ti zdání o neumírání,

vloha k cestování,

dusot k dotesání...

 

Zůstalo ti tání,

talent k odvirování vestavěných návratů,

hladin otvírání

vrženými kameny domněnek a pocitů...

 

 

SVŮJ DŮM ODKÁŽU MOTÝLŮM

 

Svůj dům odkážu  motýlům

a šepotu vloček sněhu.

Nedoladěných klavírům,

ať zachytí se opět břehu.

 

Svůj dům odemknu pro Věčnost,

pro Tejemství Jediného!

Pro žitou lidskou skutečnost

s hrou semene plevelného.

 

Svůj dům odevzdám poklizený.

Napřímený něhou Lásky.

Prostý snah po zkamenění.

Těhotný snem pro modrásky.

 

Svůj dům odkážu Proměněným.

Bdělým a pokorným duším.

Klenutým a okřídleným,

co k slyšení mají uší...

 

Svůj práh překročím naposledy,

až rozdám svoje písně vodě.

Vodu až pokryjí ledy,

Čas zvedne k Nebi zralé lodě...

 

Snad vrátím se zas vločkou nesen.

Snad v motýlím snu květem budu.

Snad narodím se jako plamen,

bych mírnil mrazy v tvém osudu!

 

 

ODSTÍNY MÍRU

 

Odstíny míru ti skotačí pod čelem!

I v hrudním koši se spojují s andělem.

Odstíny míru jak oblaka bez tváří

zvou tě teď k sobě jak poutníka k oltáři.

 

Odstíny míru jak pupeny radosti

na větvích duší tě hodlají pohostit.

Odstíny míru se v tichu tvém šikují

k prostému bytí bez nutkání k rozbrojím.

 

Odstíny míru posvěcené bolestí.

Hostie na dlani tušených lidskostí.

 

Kořeny Tváří se v korunách modliteb

propojují z Kmeny tvých bodoucích činů.

Mládí a stáří se utvoří do jizev,

kterými vyhojíš lítost a svou vinu.

 

Moudrost je zraněná paleta malíře

nehybně černobílou slzou spěchání.

Milost je mečem královského rytíře

ztraceným v ruinách rychlého dýchání.

 

Odstíny míru tě učí být dostupným

pro nová poselství hvězdného padání.

 

 

STMÍVAVOST

 

Stmívavostí dům tě hostí.

Večer z klestí v chůzi chrastí.

Zástupci pozemských kovů

jdou vstříc kvetoucímu Slovu...

 

Křížení půlnočních krovů

prozradí snům tvou polohu.

Měl bys dopít koktejl denní,

svěřit barvy zatmívání....

 

Měl bys rozlévat zbylý čas

do sklenic a ztišit svůj hlas.

Věci jako těla tónů

nechat čnět v svém unisonu...

 

Hvězdy hvězdami se šatí.

Tvá modlitba tmu pozlatí.

Zralé studně čerstvých svící

zrcadlí křest svatých nocí...

 

Transformací padlých dlaní

znásobils tok zrcadlení

sebe v zapouzdřených činech,

přichystaných ke vzkříšení....

 

 

VTĚLOVÁNÍ ODPUŠTĚNÍ

 

Vtělování odpuštění

do podvečerních stínobraní,

kdy v mezilučních rozpravách

se modřín zmínil o travách,

které tu rostly před léty.

 

Pak vadnoucí - bez piety

přijaly prostě úděl tlení

bez naděje na rozkřídlení....

 

Mluvil chvíli, voněl nocí

do vírů a klakulací

tvých emočních delegací...

 

Vtělování odpuštění

do podvečerních stínobraní

sleduješ jak divák v kině.

 

Pak s Větrem vejdeš do jeskyně.

Tam rozčesáváš vlasy Vině,

než konečně ji obejmeš

a nedoufáš, neslibuješ,

jen včerejší dým tvaruješ

do kořínků sakury...

 

....na dlani sémě Pokory

pro které budeš hledat zemi,

až mezi stromy a travami

zbudete s modřínem sami...